top of page

Igangsættelse af fødsel


Værd at vide når du skal træffe det korrekte informerede valg om igangsættelse af din fødsel!


Vidste du, at kun ca. 3-4% af alle danske kvinder føder på terminsdatoen?- og at du måske skal væbne dig med lidt ekstra og sund tålmodighed når du nærmer dig din terminsdato.


Dette blogindlæg omhandler de nye forslag der er i høring fra Sundhedsstyrelsen til igangsættelse af fødsler. Samt afdækning af myter, fakta og lidt anbefalinger/”gode råd”.

Baggrunden er alle de spørgsmål jeg får fra gravide der befinder sig i den frustrerende situation at “gå over tid” - altså, at passere datoen der er sat “for fødslen” af deres barn.


Til sidst deler jeg en case med et par der har en tidligere erfaring med igangsættelse med sig og som benyttede sig af mine jordemoder samtaler og healing da de ventede på fødslen af deres andet barn. I denne graviditet fandt første samtale sted i uge 34 og herefter meget målrettet fra uge 41+5 til 42+1!

Hvorfor er er det pludselig vigtigt at tale mere om igangsættelse af fødslen?

Sundhedsstyrelsen har sendt et forslag i høring der indebærer ændring i de nationale kliniske retningslinjer for tidspunktet for rutinemæssig igangsættelse af fødende.


Forslaget er, at tilbyde rutinemæssig igangsættelse af fødslen i uge 41+0

Den nuværende praksis er, at gravide tilbydes rutinemæssig igangsættelse i uge 41+5

Og før dette blev kvinder tilbudt rutinemæssig igangsættelse af fødslen i uge 42+0


Den rutinemæssige igangsættelse som Sundhedsstyrelsen har sendt i høring omhandler gravide der har normale graviditeter og er vurderet helt raske. Det betyder altså, at kvinden KUN igangsættes fordi hun er x antal dage over terminsdatoen. Disse kvinder udgør med andre ord en lav risiko gruppe hvis målet er risiko for fosterdød.


Desværre er der også udfordringer med de data som ligger til grund for anbefalingerne der er sendt i høring! Det er gamle studier og, fra lande der ikke kan sammenlignes med DK. Her regner man f.eks. ikke terminsperiode efter samme metode, der benyttes ikke samme igangsættelses metoder og midler til igangsættelse benyttes heller ikke på samme måde osv. Resultaterne kan man derfor naturligvis ikke regne med i samme grad.Fakta om terminsperioden og mulige årsager til at man ikke føder på terminsDATOEN.

En graviditet beregnes til at forløbe i 40 uger (40+0) frem til terminsDATOEN.

TerminsPERIODEN derimod, forløber fra uge 37+0 og frem til uge 42+0. Dvs. 3 uger før og to uger efter den udregnede terminsdato. Terminsperioden er de uger hvor en fødsel kan sætte ind helt normalt.


Og hvad kan årsagen så være til at man går over den fastsatte terminsDATO?


 • At terminsdatoen ikke korrekt fastsat ved UL! Man ved fra studier, hvor man er HELT sikker på datoen for befrugtning/insemination, at den dato der fastsættes ved ultralyd kan svinge med 5-7 dage!

 • Hyppiger hos førstegangsfødende

 • Ved overvægt hos den gravide

 • Større sandsynlighed for at gå over terminsdatoen hvis man er gået over tid i tidligere graviditeter

 • Overbårenhed kan nedarves. Dvs. at data viser at der er sandsynlighed for at gå til uge 42+0 i sin graviditet hvis den gravide eller far til barnet selv har haft den graviditetslængde.

 • Fostre der er mindre i 2. trimester (angiv uger) - dvs. som sikkert har behov for at få lov at blive lidt længere i maven!

 • Etnicitet (Kaukasere er gravide i længere tid!) Så som “skandinav” skal du nok forvente at have en lang graviditet!

Fakta og data om antallet af fødsler i de pågældende graviditetsuger

Studier som vi i Danmark kan bruge som sammenligning har vist, at 15% af alle gravide ikke har født når de er i uge 41+2-5 . Til gengæld sker der et fald i dette antal hen mod uge 42+0 og herefter, hvor det kun er 5-6 % af kvinderne der fortsat er gravide. Det vil altså sige, at godt 10% føder et sted imellem uge 41+0 og 42+0.


Disse tal svarer til at omkring 9000 flere kvinder skal tilbydes igangsættelse.

(ovenstående er valide “godt sammenlignelige” tal. Det er desværre ikke de tal der ligger til grund for Sundhedsstyrelsens høringsforslag!)(1)Hvilke udfordringer er der ved den rutinemæssige igangsættelse i uge 41+0

En igangsættelse forløber ikke nødvendigvis uden komplikationer! Og sammenligner man med den risiko der er for mor og barn ved at gå en (NORMAL) terminsperiode helt til ende, så er der desværre være flere risici ved igangsættelserne i uge 41+0 end at afvente og lade den forestående fødsel indtræffe inden uge 42+0.

Og som beskrevet tidligere så er der altså mange kvinder der føder spontant i ugen mellem 41+0 og 42+0.


En rutinemæssig igangsættelse tager ofte 1-3 dage hvor de 3 dage slet ikke er unormalt. Desuden vil Langt flere kvinder vil skulle igangsættes hvis det rutinemæssigt skal tilbydes og foretages i uge 41+0.

Konsekvensen vil desværre være et endnu større pres på vores sundhedsvæsen/læger og jordemødre. Et pres der er ganske stort i forvejen hvor mange fødende par desværre oplever travlheden og hvad der dertil kan følge…… Lige nu er kapaciteten der slet ikke til at man vil kunne imødekomme tilbuddet med rutinemæssig igangsættelse i uge 41+0.

Hvis du selv har født eller kender nogen der har, så vil du muligvis kunne nikke genkendende til, at der allerede nu er ganske stort pres på ressourcerne på landets fødesteder.


Medikalisering og kultur

Praksis i for igangsættelse af fødsler i verden og i europa for den sags skyld er vidt forskellig.

Hvis vi sammenligner med Norge og Sverige, så har vi i Danmark et markant højere antal af igangsættelser af fødsler end vores nordiske “naboer”. Der er alene sket en stigning i Danmark på ca. 20% i løbet af de sidste 20 år - denne stigning ser man ikke i Norge og Sverige!

I Norge tilbyder man først rutinemæssig igangsættelse af fødslen i uge 42+0. I stedet tilbyder man mere overvågning med ultralyd den sidste del af graviditeten.


Vi kan derfor ikke sammenligne os med “andre” og heller ikke træffe det korrekte valg på baggrund af den data der findes i andre lande!


Anbefalinger til dig som er gravid (og din partner)


Hvis du en af de kvinder der står over for en rutinemæssig igangsættelse af din fødsel, så skal du vide, at du har krav på et informeret valg. Også selvom du endnu ikke skal tilbydes rutinemæssig igangsættelse ved 41+0.


Indgår du en aftale om et igangsættelse forløb så har du også altid din frie ret til, at ombestemme dig, hvis ikke du ikke føler dig tryg alligevel. Også selvom du har taget hul på forløbet og er i gang. (Helt naturligt kan det selvfølgelig komme an på hvor I forløbet du befinder dig ;-))


Stil gerne spørgsmål, hvor du beder din jordemoder og læge om at informere dig om DIN risiko for både igangsættelse og for, at fortsætte graviditeten lidt endnu. Du skal bede om data du kan forholde dig til dvs. ikke “mængde data” men din risiko på det pågældende tidspunkt!


Husk også at du kan indgå aftale om mere overvågning, hvis du vælger at din graviditet skal strække sig hen til uge 42+0. Det afgørende er jo om din baby trives i maven. Her kan man med fordel benytte sig af undersøgelser.

Case - et par der valgte at gå terminsperioden ud = 42+0


Jeg blev kontaktet af et par der ønskede en jordemoder samtale om deres første fødselsforløb. Der var 6 uger til terminsdatoen og derfor egentlig god tid til fødsel. Der var dog ganske langsom nogle oplevelser fra deres første fødsel, der begyndte at dukke op. Og fornuftigt nok, så valgte parret altså, at gå forebyggende til værks og booke en samtale hos mig.


Sidste fødsel havde budt på overvågning af barnet de sidste par uger efter terminsdatoen og en rutinemæssig igangsættelse i uge 41+5.

Parret havde et ønsker om at afvente indtil uge 42+0 i denne graviditet - hvis det altså skulle blive aktuelt.


Vi gennemgik sidste fødsel og parret fik en masse fakta og afdækning af diverse myter om fødslen, at “gå over tid” samt forslag til “aftale planer” med hospitalet.


Da kvinden var en uge+ over terminsdato (41+2) blev jeg kontaktet igen. Tålmodigheden var ved at være opbrugt og det tidligere fødselsforløb begyndte at “spøge”. Parret havde planer for aftaler/samtaler og overvågning på hospitalet og ønskede fortsat, at komme så tæt på uge 42+0 som muligt. Selv var de ganske overbeviste om, at det heller ikke denne gang kunne forventes at fødslen satte ind før uge 42+0.

Kvinden benyttede sig af også af rebozo og vi aftale, at afvente undersøgelsen på hospitalet i uge 41+5 for at se hvad den ville vise.

Vi talte sammen igen da kvinden var undersøgt i uge 41+5. Der var fine undersøgelser af baby som tydede på, at alt var godt. Desværre så påvirkede det kvindens humør meget negativt, at en indvendig undersøgelse havde vist, at hun havde en (lang) fast livmoderhals der ikke just var fødsels moden.

Kvinden var meget bevidst om, at det at hun følte sig stresset, presset og ked af det over den udeblivende spontane fødsel, kunne øge produktionen af hormoner som kun gør den onde cirkel endnu værre.

Vi aftalte derfor en healing den efterfølgende dag (41+6). Primært for at få ro på sindet og en god balance i kroppen.

Dagen efter healingen havde kvinden endnu en undersøgelse og samtale på hospitalet med henblik på hvilke muligheder der var. Jeg modtog en besked der gjorde mig meget glad på parrets vegne! Kvinden havde følt sig rolig og afslappet efter healingen. Hun havde endda været i stand til at glemme fokus på den efterfølgende dag på hospitalet.

Nu havde en ny indvendig undersøgelse vist, at livmodermunden var væk og at der var 2 cm åbning……….


Parret havde et godt fødselsforløb den efterfølgende dag.

Har du spørgsmål så er du hjertelig velkommen til at kontakte mig


Vil du/I vide mere?

Er du/I utålmodige og vil du/I gerne have tips og tricks til hvordan det hele skal gribes an?

En jordemoder samtale hos mig kan f.eks. indeholde:


 • Vi dykker dybere ned i de forskellige metoder til fødsels igangsættelse og jeg vender fakta, muligheder og bivirkninger med jer

 • I får forslag til hvad man kan gøre efter 41+0, stadig sikre at baby/mor er ok og afvente spontan fødsel. Herunder også forslag til god dialog og spørgsmål til jeres jordemoder/læge på fødestedet

 • I får en liste med forslag til aftaler der kan indgås med fødestedet og som kan tilpasses det tidspunkt i evt. måtte vælge at tage imod tilbud om igangsættelse. Udgangspunktet er naturligvis optimal sikkerhed for barn/mor!

 • Jeg gennemgår diverse myter om fødsels modning med jer som jeg ser/hører og som florerer

 • Har I et tidligere traumatisk fødselsforløb med jer, så gennemgår vi dette og tilpasser de aftaler der vil være relevante og mest optimale for jer, at indgå med jeres fødested.


Du/I skal du være hjertelig velkommen til at kontakte mig. Brug blot min kontaktform, så vender jeg retur til dig/jer.


Kildehenvisninger - skriv til mig hvis du savner flere:

 1. Rydahl E, Declercq E, Juhl M, Maimburg RD. Routine induction in late-term pregnancies: follow-up of a Danish induction of labour paradigm. BMJ Open. 2019 Dec;9(12):e032815.

 2. Brunstad & Tegnander, E. A. Jordmorboka: Ansvar, funksjon og arbeidsområde. 1st ed. Oslo, Norge: Akribe; 2010. 10.

 3. Heimstad R, Romundstad PR, Salvesen KA. Induction of labour for post-term pregnancy and risk estimates for intrauterine and perinatal death. Acta Obstet Gynecol Scand. 2008;87(2):247–9.
Comments


bottom of page